Wagyu Tasting im Ushido-Japanese BBQ

Japanese Wagyu vs. Wagyu von Sepp Krätz

Fazit: “Wagyu Short-Rib von Sepp ist der aus Japan ebenbürtig”

Foto: Jin (Chefkoch), Sepp Krätz, Yukie Shuto, Yuki Sato